Technische Fiche

Direct mailing

 
 
 

AANLEVEREN MATERIAAL


 
HTML-bestand

De mailwave dient in HTML te worden aangeleverd.

 
Subject van de mail

De subject of het onderwerp van de mail dient men te vermelden in de <­title­> tag van de HTML-mailing.

 
Termijn voor het aanleveren

Bij voorkeur ontvangen wij de HTML voor de mailing, 3 werkdagen vóór het uitsturen.

 
 

SPECIFICATIES


 
Formaat

B 600 pixels (max. 650 pixels)

Gecentreerde mailing

Door de mailing in een tabel met een width="100%" te plaatsen en het align="center" op de <­td­>.

Een eventuele achtergrondkleur kan hier ook worden meegegeven via het attribuut style="background-color:#...".

 
Resolve Hotmail issues

Voorzie onderstaande code in de mailing om de weergave bij Hotmailclients te optimaliseren.

<­style type="text/css"­>
  .ReadMsgBody{width:100%;}
  .ExternalClass{width:100%;}
<­/style ­>

 
Leesbare tekst

Zorg er steeds voor dat de tekst leesbaar is in de eindweergave. Witte tekst op een witte achtergrond zal de SPAM-filters activeren en een negatief resultaat van de mailing opleveren.

Werkende hyperlinks

Alle gebruikte hyperlinks dienen te verwijzen naar absolute adressen met target="_blank"

 
 

HTML-CODE: Wat kan en wat niet?


 
Geen style-sheets

Het opmaken van een mailing door gebruik te maken van CSS-classes is niet aanbevolen, daar deze in de meeste e-mail clients niet zal werken (met uitzondering van de Hotmail-fix op pagina 1).

Gebruik inline-styles

Opmaak via inline-styles is aanbevolen

Voorbeeld:
<­p style="font-size:14px;"­>test<­/p­>

 
Geen attributen in de <­BODY­>

De meeste e-mail clients zullen de attributen uit de <­BODY­> negeren.

Gebruik tables in plaats van div's

Div's worden door een groot aantal e-mail clients foutief weergegeven. Daarom adviseren wij het gebruik van nested tables i.p.v. col- en rowspans.

 
Geen javascript
Absolute paden

Enkel absolute paden zijn toegestaan binnen mailings.

Voorbeeld:
<­img src="http://www.test.be/mailings/test.jpg" width="200" height="100" alt="test" style="display:block;" /­>

 
Geen resizing en image-maps

Het resizen van images in de HTML-code is niet toegestaan. Het gebruik van image-maps is eveneens niet toegestaan.

Verplichte attributen van de <­img­>
  • alt="..."
  • width="..."
  • height="..."
  • style="display:block;"
Geen gebruik van background-images

Het gebruik van background-images is niet toegestaan.

 
Lettertypes

Maak enkel gebruik van de meest courante lettertypes zoals:

  • Arial
  • Trebuchet MS
  • Tahoma
  • Times New Roman
  • ...

 
Meer lettertypes

Meer toegestane fonts kan u vinden op:
http://www.ampsoft.net/webdesign-l/WindowsMacFonts.html

 
 

LEVEREN MATERIAAL


 
Via e-mail

pub@guidooh.be
(maximale bestandsgrootte 7 Mb)

Via WeTransfer

www.wetransfer.com
(maximale bestandsgrootte 2 Gb)

Stuur een bevestigingsmail naar pub@guidooh.be

 
 
Download de Indesign-template in een .ZIP
 
Download de Indesign-template in een .ZIP